4,8 uit 5 ⭐| Beoordeling gebaseerd op 5.300 beoordelingen

14 dagen omruilbeleid | gemakkelijke uitwisseling

Uw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave

 1. Reikwijdte
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Bezorg- en verzendvoorwaarden
 6. Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud
 7. Eigendomsvoorbehoud
 8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 9. Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties
 10. Promotievouchers inwisselen
 11. Cadeaubonnen inwisselen
 12. Toepasselijk recht
 13. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna "AV") van Imanuel Herz, handelend onder "Mountain-Movers" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna " Klant") ) sluit met de verkoper een overeenkomst over de goederen die de verkoper in zijn online winkel aanbiedt. Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het opnemen van eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders bepaald.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, tenzij anders bepaald. Digitale inhoud in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn gegevens die in digitale vorm worden gecreëerd en ter beschikking gesteld.

1.4 Consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 Ondernemer in de zin van deze Algemene Voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen eerder om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de verkoper is geïntegreerd. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces voltooit.

2.3 De verkoper kan het bod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst.

Indien meerdere van voornoemde alternatieven aanwezig zijn, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop één van voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na het verzenden van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de hiervoor genoemde termijn aanvaardt, wordt dit aangemerkt als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.een r.l en Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onderworpen aan de algemene voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, deze kunt u bekijken op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contracttekst na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. B E-mail, fax of brief). Verder zal de verkoper de contracttekst niet ter beschikking stellen. Als de klant vóór het verzenden van zijn bestelling in de onlineshop van de verkoper een gebruikersaccount heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en zijn voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis toegankelijk door de bijbehorende gegevens te verstrekken inloggegevens.

2.6 Voordat de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper wordt verzonden, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel om invoerfouten beter te detecteren kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Als onderdeel van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact vinden doorgaans plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om de bestelling te verwerken correct is, zodat e-mails verzonden door de verkoper op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant er bij het gebruik van SPAM-filters voor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen en inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv.B Overdrachtskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of Belastingen (bijv.B Taken). Dergelijke kosten kunnen ontstaan ​​in verband met de geldoverdracht, zelfs als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt(en) aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4 Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant een online banking-account geactiveerd hebben voor deelname aan “SOFORT”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” vindt de klant op internet onder https://www.klarna.com/sofort/.

4.5 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Shopify Payments”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant gecommuniceerd. Om betalingen te verwerken, kan Stripe andere betalingsdiensten gebruiken, waarvoor: Er gelden bijzondere betalingsvoorwaarden waarmee de klant akkoord kan gaan. wordt apart vermeld. Meer informatie over “Shopify Payments” is online beschikbaar op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.6 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Klarna”, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna vindt u in de betalingsgegevens van de verkoper, te raadplegen op het volgende internetadres:

https://mountain-movers.de/pages/zahlungsinformationsseite

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Als de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper opgegeven bezorggebied op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres doorslaggevend. In afwijking hiervan is, als u de betaalmethode PayPal selecteert, het afleveradres dat de klant bij PayPal op het moment van betaling heeft opgegeven, bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper daardoor moet maken. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, zijn de verzendkosten voor retourzending onderworpen aan de bepalingen die zijn vastgelegd in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 Als de klant als ondernemer handelt, gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper het artikel aan de expediteur, de vrachtvervoerder of de persoon of instelling anderszins levert. aangewezen om de zending uit te voeren heeft. Als de klant als consument handelt, gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen doorgaans pas over wanneer de goederen worden overgedragen aan de klant of aan een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. In afwijking hiervan gaat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de verkochte goederen, zelfs in het geval van consumenten, over op de klant zodra de verkoper het artikel heeft afgeleverd bij de expediteur, de vrachtvervoerder of de persoon of instelling anderszins aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de De klant de expediteur, de expediteur of de andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren opdracht geeft om de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder heeft aangewezen bij de klant.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit de overeenkomst in geval van onjuiste of ongepaste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de schuld van de verkoper is en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Ophalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.6 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

 • via downloaden
 • per e-mail

5.7 Digitale inhoud wordt als volgt aan de klant geleverd:

 • via downloaden
 • per e-mail

6) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de inhoud in de online winkel van de verkoper, verleent de verkoper de klant het niet-exclusieve recht om de aangeboden inhoud te gebruiken voor privé- en commerciële doeleinden, zonder beperkingen op locatie of tijd.

6.2 Een overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden is niet toegestaan, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd de contractuele licentie aan de derde over te dragen.

6.3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de eenmalige levering van digitale inhoud, komt de verlening van rechten pas tot stand nadat de klant de verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De verkoper kan het gebruik van de contractinhoud vóór dit tijdstip ook voorlopig toestaan. Via een dergelijke voorlopige toestemming vindt geen overdracht van rechten plaats.

7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Tenzij anders bepaald in de volgende regelgeving, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen het volgende:

8.2 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze uit de aard van de aanvullende prestatie;
 • Voor nieuwe goederen bedraagt ​​de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • In het geval van gebruikte goederen zijn rechten en claims wegens gebreken uitgesloten;
 • De verjaringstermijn begint niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

8.3 De hierboven geregelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen,
 • voor goederen die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw werden gebruikt en het gebrek ervan veroorzaakten,
 • voor een mogelijke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in contracten voor de levering van goederen met digitale elementen.

8.4 Daarnaast gelden voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor een eventuele bestaande wettelijke verhaalsrechten blijven onaangetast.

8.5 Als de klant optreedt als verkoper i.SD § 1 HGB, is hij onderworpen aan de commerciële verplichting om klachten te onderzoeken en te melden in overeenstemming met § 377 HGB. Indien de klant de daar geregelde rapportageverplichtingen niet naleeft, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

8.6 Indien de klant handelt als consument, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

9) Bijzondere voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract niet alleen de levering van de goederen verschuldigd is, maar ook de verwerking van de goederen volgens de specifieke specificaties van de klant, moet de klant de verkoper voorzien van alle inhoud die nodig is voor verwerking, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken, in de door de verkoper opgegeven bestandsformaten, om opmaak, beeld- en bestandsgroottes aan te bieden en hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper ter beschikking gestelde inhoud. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper van claims van derden die zij tegen de verkoper kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant. De klant neemt eveneens de noodzakelijke juridische verdedigingskosten voor zijn rekening, inclusief alle gerechtelijke en juridische kosten tegen het wettelijke tarief. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de overtreding. In geval van een claim van een derde is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is om de claims te onderzoeken en zich ertegen te verdedigen.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van ongrondwettelijke, racistische, xenofobe, discriminerende, aanstootgevende, jongerenbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.

10) Promotievouchers inwisselen

10.1 Vouchers die gratis door de verkoper worden uitgegeven als onderdeel van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode geworden.

10.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de vouchercampagne als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de campagnevoucher.

10.3 Promotievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één promotievoucher worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de promotievoucher. Een eventueel resterend saldo wordt door de verkoper niet terugbetaald.

10.6 Als de waarde van de promotievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

10.7 Het saldo van een promotievoucher wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

10.8 De promotievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de promotievoucher retourneert binnen de reikwijdte van zijn wettelijke herroepingsrecht.

10.9 De promotievoucher is alleen bedoeld voor gebruik door de persoon die erop staat. Een overdracht van de actievoucher aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de betreffende voucherhouder te controleren.

11) Inwisseling van cadeaubonnen

11.1 Vouchers die via de onlineshop van de verkoper kunnen worden gekocht (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper worden ingewisseld, tenzij op de voucher anders staat vermeld.

11.2 Cadeaubonnen en het resterende saldo van cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het afrekenproces is voltooid. Facturering achteraf is niet mogelijk.

11.4 Er kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld voor één bestelling.

11.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om goederen te kopen en niet om extra cadeaubonnen te kopen.

11.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te betalen.

11.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet in contanten of rente uitbetaald.

11.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan betalingen met bevrijdende werking doen aan de betreffende houder die de cadeaubon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van het ontbreken van de bevoegdheid, het onvermogen of het ontbreken van de bevoegdheid om de betreffende eigenaar te vertegenwoordigen.

12) Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn of haar gewone verblijfplaats heeft.

13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.