Gegevensbescherming

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Imanuel Herz, Mountain-Movers, Abzweig Zabeltitz 1, 01561 Grossenhain, Duitsland, Tel.: 017683939935 , E-mail: kontakt@mountain-movers.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: ​​in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) hosting

Gehost door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van de dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ("Shopify") voor het hosten en weergeven van de online shop op basis van een verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc .of Shopify (VS) Inc. In het geval van de overdracht van gegevens naar Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is beschikbaar op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die van Shopify die hierboven zijn vermeld, vindt alleen plaats binnen het hieronder gecommuniceerde kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies.Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

In sommige gevallen worden de cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=nl
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

5) Contact

5.1 Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens bij het gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die anders luiden.

5.2 WhatsApp Business

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "Business Version" van WhatsApp.

Als u contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6 Lid 1 lit. b . DSGVO voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek. Op basis van dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek te kunnen toewijzen aan een specifieke transactie.

Gebruik ons ​​WhatsApp-contact voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het dienstenaanbod, beschikbaarheid of onze website) en we bewaren en gebruiken het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 lid f AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte en tijdige verstrekking van de gewenste informatie.

Je gegevens worden altijd alleen gebruikt om je verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Een overdracht aan derden vindt niet plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang heeft tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen overdraagt ​​naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Om ons zakelijke WhatsApp-account te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat in het adresboek waarvan alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van de gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, de app al voor het eerst op zijn apparaat gebruikt door de WhatsApp-gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het verzenden van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van hun chatcontacten hebben toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https ://www.whatsapp.com/legal /?eea=1#privacy-policy

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of ons het recht voorbehouden op verder gebruik van gegevens dat door de wet van onze kant is toegestaan.

7) commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website, wordt informatie over het tijdstip waarop de reactie is gemaakt en de naam van de door jou gekozen commentator opgeslagen en naast je reactie op deze website gepubliceerd. Verder wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen.Het IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt door een opmerking te plaatsen of illegale inhoud plaatst, hebben we uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde de uwe heeft gepubliceerd Inhoud moet als onrechtmatig worden aangevoerd. De wettelijke basis voor de opslag van uw gegevens is artikel 6 lid 1 onder b en f AVG. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als deze door derden als onwettig worden beschouwd.

8) Gebruik van klantgegevens voor direct advertising

8.1 Abonnement op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van nieuwsbrieven. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

8.2 Nieuwsbrief verzending via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via de technische dienstverlener »Klaviyo«, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/). de gegevens door te geven die u heeft opgegeven bij de aanmelding voor de nieuwsbrief. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens meestal worden overgebracht naar een Klaviyo-server in de VS en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons de nieuwsbrief te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo ("Gegevensverwerkingsovereenkomst"), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen, deze namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en , in het bijzonder niet aan derden om door te geven.

U kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 - Verzending van beeldbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie
Op onze website bieden we klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden via een uploadfunctie te verzenden. Het ingediende afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor het personaliseren van het geselecteerde product.
Met behulp van het uploadformulier op de website kan de klant een of meerdere afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte eindapparaat rechtstreeks naar ons verzenden via geautomatiseerde, versleutelde gegevensoverdracht. Vervolgens registreren, bewaren en gebruiken we de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de respectieve servicebeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden worden doorgegeven aan speciale dienstverleners voor de productie en verwerking van de bestelling, wordt u hierover in de volgende paragrafen expliciet geïnformeerd. Er vindt geen verdere overdracht plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens bevatten (met name afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van uw online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG . Nadat de bestelling is verwerkt, worden de verzonden afbeeldingsbestanden automatisch en volledig verwijderd.

9.2 Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 Paragraaf 1 lit. b AVG.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken wij de contactgegevens die u verstrekt bij de bestelling (naam, adres, e-mailadres) om u binnen het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met Art 6 (1) (c) AVG door middel van een geschikt communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates binnen de door de wet bepaalde termijn. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

9.3 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten te voldoen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en uw afleveradres en, indien nodig voor de levering, uw telefoonnummer door, uitsluitend met het doel de goederen af ​​te leveren bij een door ons geselecteerde verzendpartner.

9.4 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -verwerking

- shirtee
Voor de werking van onze website werken wij samen met het online portaal shirtee.com/de van Boender & Beutel GmbH, Vogelsanger Straße 356-358, 50827 Keulen ("shirtee"). Voor het bestellen is een shirtee-gebruikersinterface geïntegreerd via iFrame en wordt een verbinding met de shirtee-servers en website tot stand gebracht. Dit kan leiden tot het uitwisselen van gegevens. Bij gebruik van de geïntegreerde gebruikersinterface is er een wijziging van de verantwoordelijkheid onder de wetgeving inzake gegevensbescherming naar shirtee. Het gebruikersgedrag in de context van de weergegeven gebruikersinterface vindt plaats onder de exclusieve gegevenssoevereiniteit van shirtee.Voor meer informatie over de gegevensbescherming van shirtee bevat het iFrame de gegevensbeschermingsverklaring van shirtee en de mogelijkheid om cookies te beheren die door shirtee worden gebruikt.Bovendien worden bestellingen op onze website via shirtee verwerkt. Naam, adres en eventuele andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan shirtee doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor het afhandelen van de bestelling.

9.5 Doorgeven van persoonsgegevens aan koeriersdiensten

-DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen we uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG voordat de goederen worden afgeleverd voor de doel van afstemming van een afleverdatum of afleveringsmelding aan DHL, op voorwaarde dat u hier tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL voor de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met DHL of de leveringsmelding niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken aan de verantwoordelijke of aan de transportdienstverlener DHL.

9.6 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Google Pay
Als u de "Google Pay"-betaalmethode kiest van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), wordt de betaling verwerkt via de "Google Pay"-applicatie op uw met minimaal Android 4.4 ("KitKat") bediend mobiel apparaat met NFC-functie door debitering van een met Google Pay opgeslagen betaalkaart of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay van meer dan € 25 vrij te geven, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de ingestelde verificatiemaatregel (bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt samen met de informatie over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw betalingsinformatie die is opgeslagen in Google Pay in de vorm van een uniek transactienummer naar de bronwebsite, die wordt gebruikt om te verifiëren dat de betaling is uitgevoerd. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw betaalmiddel die zijn opgeslagen met Google Pay, maar wordt gemaakt en verzonden als een uniek geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google alleen op als tussenpersoon om het betalingsproces te verwerken. De transactie wordt uitsluitend uitgevoerd in de relatie tussen de gebruiker en de bronwebsite door afschrijving van het met Google Pay opgeslagen betaalmiddel.
Als persoonsgegevens worden verwerkt in de beschreven overdrachten, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd met het oog op de verwerking van betalingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG.
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt gedaan.Dit omvat de datum, tijd en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de handelaar, een beschrijving die door de handelaar is verstrekt van de gekochte goederen of diensten, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van de verkoper en koper, of Afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het gerechtvaardigd belang bij een goede boekhouding, de verificatie van transactiegegevens en de optimalisatie en functioneel onderhoud van de Google Pay-service.
Google behoudt zich ook het recht voor om de verwerkte transactiegegevens samen te voegen met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen bij het gebruik van andere Google-services.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming met Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Klarna
Als een Klarna-betaalservice is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna "). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling worden geïncasseerd (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG als onderdeel van het bestelproces . Hier ziet u naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"), verder. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor betalingsverwerking
PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Shopify-betalingen
Wij gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt door de technische dienst provider Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode) , creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Shopify Payments naar het volgende webadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming op Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- ONMIDDELLIJK
Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de SOFORT-regelgeving inzake gegevensbescherming vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Streep
Als u een betaalmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, waarnaar wij de informatie sturen die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, evt.)creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b AVG. U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vinden onder de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om het legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van de gebruiker te beschermen. Stripe kan de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en die zijn ontvangen als onderdeel van de betalingsverwerking, doorgeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan gebruikers bekendmaakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de geselecteerde betaalmethode wordt gebruikt.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de ingeschakelde kredietbureaus.
Stripe kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

10) Contactpersoon voor herinnering aan beoordeling

Beoordelingsherinnering door Loox
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 lit., Rehov Har Sinai 2, 6581602 Tel Aviv-Yafo, Israël (“Loox”) om u een e-mail ter herinnering te sturen voor een beoordeling. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.
Voor de overdracht van gegevens aan Loox in Israël wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Met Loox hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Loox verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Dit contract kan hier worden bekeken: https://loox.io/legal/data_processing_addendum.pdf
U kunt meer informatie over de gegevensbescherming van Loox vinden op https://loox.io/legal/privacy_policy_merchants.pdf

11) Online marketing

11.1Facebook-pixel voor het maken van aangepaste doelgroepen met geavanceerde gegevensovereenkomst (met tool voor toestemming voor cookies)
Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt in de modus voor uitgebreide gegevensvergelijking, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Facebook" ). Als een gebruiker op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming op een door ons op Facebook geplaatste advertentie klikt, wordt de URL van onze gelinkte pagina door Facebook Pixel toegevoegd. Na het doorsturen wordt deze URL-parameter vervolgens via een cookie naar de browser van de gebruiker geschreven, die onze gekoppelde pagina zelf instelt. Bovendien worden door deze cookie specifieke klantgegevens vastgelegd, zoals het e-mailadres, dat we op onze website gekoppeld aan de Facebook-advertentie verzamelen voor transacties zoals aankopen, accountaanmeldingen of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking).De cookie wordt vervolgens gelezen door Facebook Pixel en maakt het mogelijk om de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, door te sturen naar Facebook
Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") nauwkeurig bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel met uitgebreide gegevenssynchronisatie om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorsturen naar Facebook (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruiker en niet vervelend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden verder te evalueren door te begrijpen of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (de zogenaamde "conversie"). In vergelijking met de standaardversie van Facebook Pixel, helpt de geavanceerde functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies te registreren.
Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, in overeenstemming met de Facebook-richtlijnen voor gegevensgebruik (https://www.facebook .com/about/privacy/) kan gebruiken. De gegevens kunnen Facebook en haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Deze verwerkingen vinden alleen plaats als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG.
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Als je jonger bent, vraag dan je voogd om toestemming.
De informatie die door Facebook wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Facebook verzonden en daar opgeslagen.Dit kan ook leiden tot overdracht naar de servers van Meta Platforms Inc. in de VS. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, verwijdert u het vinkje naast de instelling voor de "Facebook Pixel".

in de "Cookie Consent Tool" die op de website is geïntegreerd

11.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast gebruikt Google AdSense ook zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, die kan worden gebruikt om eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website vast te leggen, te verzamelen en te evalueren.

De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Dit kan ook leiden tot een overdracht naar de servers van Google LLC. kom in de VS.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren.Het IP-adres dat in het kader van Google AdSense door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is en/of als derden deze gegevens in opdracht van Google .

U kunt hier details vinden over de verwerking die is gestart door Google AdSense en hoe Google omgaat met gegevens van websites: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De beschreven verwerking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG met het oog op gerichte reclame voor de gebruiker door reclame te maken voor derden, wiens advertenties op deze website worden weergegeven op basis van de gebruikersgedrag geëvalueerd. Deze verwerking dient ook ons ​​financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde advertentie-inhoud van derden weer te geven.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, of u kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

11.3 Gebruik van partnerprogramma's

- Goaffpro-partnernetwerk
Wij zijn lid van Goaffpro Affiliate Network, een dienst van Oxybit Enterprises Pvt Ltd, 16, Sector 20, Part 1, HUDA, Sirsa, Haryana -125055, India ("Goaffpro"). In dit kader hebben wij op de pagina's van aangesloten partners advertenties geplaatst als links die naar aanbiedingen op onze website leiden. Goaffpro maakt gebruik van cookies, die over het algemeen op de partnersite worden geplaatst en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen om de herkomst van transacties (bijv. "verkoopleads") die via dergelijke links zijn gegenereerd, te kunnen traceren. Goaffpro kan onder andere zien dat je op de partnerlink hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website. Deze informatie is nodig om betalingen tussen ons en Goaffpro te verwerken. Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, is de beschreven verwerking gebaseerd op ons legitieme financiële belang bij het verwerken van commissiebetalingen met Goaffpro in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als persoonlijke gegevens worden verzameld door Goaffpro, zullen deze volgens het bedrijf alleen worden verwerkt op servers in Falkenstein, Duitsland.
Ga voor meer informatie over hoe Goaffpro gegevens gebruikt naar https://goaffpro.com/privacy
Als u de evaluatie van het gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

12) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde " cookies" zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het afgekorte IP-adres) wordt normaal gesproken naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen en kan ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. komt in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google (Universal) Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Met behulp van een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken", maakt Google Analytics het ook mogelijk om statistieken met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en het gebruik van derden informatie. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een voor de doelgroep geoptimaliseerde afstemming van marketingmaatregelen. Gegevensrecords verzameld via de "demografische kenmerken" kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.
Details over de verwerking die wordt geactiveerd door Google Analytics en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het instellen van Google Analytics-cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming wordt Google Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS vertrouwt Google op de zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Retargeting/remarketing/aanbevelingsadvertenties

Google Ads-remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden.De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u in dit geval bent ingelogd bij Google terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing te maken en te definiëren. Hiervoor zal Google uw persoonsgegevens tijdelijk koppelen aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzonden naar de servers van Google LLC. komt in de VS.
Details over de verwerking die is gestart door Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de gegevensbeschermingsvoorschriften met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie-Consent-Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Pinterest-pixels voor retargeting
Op deze website staat een pixel (Pinterest Tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). Met behulp van de pixel kan informatie over het surfgedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. ook verwerkt, dit gebeurt Dit is gebaseerd op ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit " over de gebruiker heeft opgeslagen. Pinterest gebruikt een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerd weergeven reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker.Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest heeft verzameld via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren die worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren .
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door pixeltracking te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" die op deze website is geïntegreerd.
Indien nodig kunnen de via de pixel verzamelde gegevens worden verzonden naar servers van Pinterest Inc. in de VS. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Pinterest Europe Limited hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Conversies bijhouden van Pinterest-tags
Deze website maakt gebruik van de 'Pinterest Tag'-technologie voor het bijhouden van conversies van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest").
Als u onze website hebt bereikt via een pin op Pinterest, plaatsen we een cookie op uw computer die interageert met een "tag" in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest die ook is geïmplementeerd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als de gebruiker van een pin op Pinterest wordt omgeleid naar pagina's van deze website en de cookie is nog niet verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijv. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, product paginaweergaven). Wanneer een dergelijke actie wordt uitgevoerd, stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Pinterest-server via de Pinterest-tag van de cookie, waarmee bepaalde informatie over de actie (oa type actie, tijd, browsertype van het eindapparaat) wordt verzonden .
Door deze overdracht kan Pinterest na het doorsturen van een Pinterest-pin statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.
Als persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Pinterest en het koopgedrag van gebruikers en dient zo om ons online aanbod te optimaliseren.
We ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie voor het bijhouden van conversies van Pinterest-tags in uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Als alternatief kunt u de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU gebruiken http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
controleer of er advertentiecookies door Microsoft zijn ingesteld in uw browser en schakel deze uit.
Meer informatie over het privacybeleid van Pinterest vindt u op het volgende internetadres: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Voor zover dit wettelijk vereist is, hebben we uw toestemming verkregen in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG om uw gegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.Om uw herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken

14) Hulpmiddelen en diversen

GDPR-naleving Pro
Deze website gebruikt de tool voor toestemming voor cookies "GDPR Compliance Pro" van Teapot Creative, Bowdens Farm, The Courtyard TA10 0BP, Verenigd Koninkrijk om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming is vereist en op cookies gebaseerde toepassingen.
Door een bijbehorende JavaScript-code te integreren, wordt aan gebruikers een banner getoond wanneer de pagina wordt geopend, waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door het vakje aan te vinken. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming is vereist totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
Om ervoor te zorgen dat de tool voor cookie-inhoud duidelijk paginaweergaven aan individuele gebruikers kan toewijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor de duur van de sessie individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) door de cookie opgeslagen inhoudstool wanneer onze website wordt bezocht, verzameld, verzonden naar Teapot Creative-servers en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij wettelijk conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus in een wettelijk conforme vormgeving van onze website. Een andere rechtsgrondslag voor de beschreven gegevensverwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Ga voor meer informatie over hoe Teapot Creative data gebruikt naar https://www.teapotcreative.co.uk/legal-policies/privacy-policy/

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van betrokkenen (rechten op informatie en interventierechten) jegens de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar aan de wettelijke basis gegeven voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie volgens artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op wissing volgens artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG;
 • Klachtenrecht in overeenstemming met artikel 77 AVG.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE WETTELIJKE BELANGEN, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WE UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

16) Duur van opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt gemeten op basis van de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat dat het niet langer nodig is om het contract uit te voeren of om het contract te initiëren, en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar op grond van artikel 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij we dwingende legitieme gronden kunnen aantonen voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 2, AVG .

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

.