snelle verzending door heel Europa

Uw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Verklaring gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Imanuel Herz, Mountain-Movers, Abzweig Zabeltitz 1, 01561 Großenhain, Duitsland, Tel.: 015147870421, E-mail: kontakt@mountain-movers.de. Der De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website wordt gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv.B. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (de zogenaamde “Serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze website bezocht
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing): in geanonimiseerde vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting

Hosting door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), met als doel het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook naar Shopify Inc. worden verzonden als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (VS) Inc., Shopify Payments (VS) Inc. of Shopify (VS) Inc. worden verzonden. In het geval dat gegevens worden verzonden naar Shopify Inc. In Canada wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder aangegeven kader.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde cookies). sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en maken het mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zgn permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Hoe lang elke cookie bewaard blijft, kunt u terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.

Cookies worden soms gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv.B. Het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die wij gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG ofwel voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG bij toestemming of overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari:
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Neem contact op

5.1 Als onderdeel van het contact met ons opnemen (bijv.B. persoonlijke gegevens worden verzameld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of opgeslagen en gebruikt voor contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel vereisen.

5.2 WhatsApp Zakelijk

Wij bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-berichtenservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken wij de zgn “Zakelijke versie” van WhatsApp.

Als u via WhatsApp contact met ons opneemt voor een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u op WhatsApp gebruikt en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. B AVG om uw verzoek te verwerken en erop te reageren. Op dezelfde rechtsgrond kunnen wij u via WhatsApp vragen om aanvullende gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken om uw verzoek aan een specifiek proces te kunnen toewijzen.

Als u ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijvoorbeeld over het dienstenaanbod, de beschikbaarheid of onze website), bewaren en gebruiken wij het mobiele telefoonnummer dat u gebruikt op WhatsApp en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam in in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt om je verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Er vindt geen openbaarmaking aan derden plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang krijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat wij hiervoor gebruiken en dat telefoonnummers die in het adresboek zijn opgeslagen automatisch naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. worden verzonden. uitgezonden in de VS. Om ons WhatsApp-bedrijfsaccount te beheren, gebruiken we een mobiel apparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van de gebruikers die via WhatsApp contact met ons hebben opgenomen.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten kan overbrengen de eerste keer dat hij de app op zijn apparaat gebruikt, door de WhatsApp-voorwaarden te accepteren van gebruik volgens art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG heeft ingestemd. Een overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is daarom uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

Volgens art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, persoonlijke gegevens blijven worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen door een bericht te sturen naar bovenstaande.G adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of reserve het recht op verder gebruik van gegevens van onze kant, zoals toegestaan ​​door de wet, werd.

7) Commentaarfunctie

Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website. Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Het IP-adres wordt opgeslagen om veiligheidsredenen en voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door middel van een geplaatste opmerking. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. b en f AVG. Wij behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als deze door derden worden bekritiseerd als onwettig.

8) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

8.1 Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.

8.2 Verzending van nieuwsbrief via Klaviyo

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener “Klaviyo”, 225 Franklin St, Boston, MA 02110, VS (http://www.klaviyo.com/), aan wie wij uw gegevens hebben verstrekt toen u zich registreerde voor de nieuwsbrief Gegevens doorgeven. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een reclame-effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. Houd er rekening mee dat uw gegevens doorgaans naar een server van Klaviyo in de VS worden overgebracht en daar worden opgeslagen.

Klaviyo gebruikt deze gegevens om namens ons nieuwsbrieven te versturen. Klaviyo gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.
Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst met Klaviyo (“Data Processing Agreement”), waarin Klaviyo zich ertoe verbindt de gegevens van onze gebruikers te beschermen en deze namens ons te verwerken in overeenstemming met zijn gegevens beschermingsvoorschriften en mogen in het bijzonder niet aan derden worden doorgegeven.

Je kunt het privacybeleid van Klaviyo hier bekijken: https://www.klaviyo.com/privacy

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking

9.1 - Verzending van afbeeldingsbestanden voor orderverwerking via uploadfunctie
Op onze website bieden wij klanten de mogelijkheid om de personalisatie van producten te bestellen door afbeeldingsbestanden via een uploadfunctie te verzenden. Het ingediende afbeeldingsmotief wordt gebruikt als sjabloon voor het personaliseren van het geselecteerde product.
Met behulp van het uploadformulier op de website kan de klant één of meerdere afbeeldingsbestanden uit het geheugen van het gebruikte apparaat rechtstreeks naar ons sturen via geautomatiseerde, gecodeerde gegevensoverdracht. Vervolgens verzamelen, bewaren en gebruiken wij de verzonden bestanden uitsluitend voor de productie van het gepersonaliseerde product in overeenstemming met de betreffende servicebeschrijving op onze website. Als de verzonden beeldbestanden voor de voorbereiding en verwerking van de bestelling worden doorgegeven aan speciale dienstverleners, wordt u hierover in de volgende paragrafen expliciet geïnformeerd. Er vindt geen verdere overdracht plaats. Als de verzonden bestanden of de digitale motieven persoonlijke gegevens bevatten (in het bijzonder afbeeldingen van identificeerbare personen), worden alle zojuist genoemde verwerkingen uitsluitend uitgevoerd met het doel uw online bestelling te verwerken in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG Nadat de bestelling is verwerkt, worden de verzonden beeldbestanden automatisch en volledig verwijderd.

9.2 Indien nodig voor de contractafwikkeling voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de persoonlijke gegevens die wij verzamelen verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken wij de contactgegevens die u bij de bestelling heeft opgegeven (naam, adres, e-mailadres) om u te voorzien van onze wettelijke informatieverplichtingen overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG om u binnen de wettelijk bepaalde termijn persoonlijk te informeren over aankomende updates via een passend communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail). Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het communiceren van door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel uitsluitend door ons verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

9.3 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten te voldoen, werken we samen met externe verzendpartners. Uw naam en afleveradres en, indien nodig voor de bezorging, uw telefoonnummer, verstrekken wij uitsluitend ten behoeve van het leveren van goederen. 6 lid. 1 verlicht. b AVG naar een door ons geselecteerde verzendpartner.

9.4 Gebruik van speciale dienstverleners voor orderverwerking en -verwerking

- shirtee
Wij werken samen met het online portaal shirtee om onze website te beheren.com/de van Boender & Beutel GmbH, Vogelsanger Straße 356-358, 50827 Keulen (“shirtee”). Voor het bestellen wordt via iFrame een shirtee-gebruikersinterface geïntegreerd en wordt er een verbinding tot stand gebracht met de shirtee-servers en website. Dit kan resulteren in de uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van de geïntegreerde gebruikersinterface vindt er een overdracht van de verantwoordelijkheid op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming plaats aan de ontvanger. Het gebruikersgedrag binnen de context van de weergegeven gebruikersinterface vindt plaats onder de exclusieve gegevenssoevereiniteit van shirtee. Voor meer informatie over de gegevensbescherming van shirtee zijn de gegevensbeschermingsverklaring van shirtee en de mogelijkheid om door shirtee gebruikte cookies te beheren geïntegreerd in het iFrame. Verder worden bestellingen op onze website verwerkt via shirtee. Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG wordt uitsluitend aan shirtee doorgegeven met het oog op de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling af te handelen.

9.5 Overdracht van persoonlijke gegevens aan verzendserviceproviders

- DHL
Als de goederen worden afgeleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG vóór de levering van de goederen met het oog op het overeenkomen van een leveringsdatum of aan DHL voor kennisgeving van ontvangst, mits u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders is het met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval moet de leverdatum vooraf worden afgestemd met DHL of Aflevermelding is niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met toekomstige werking worden ingetrokken door de hierboven verantwoordelijke persoon of door de transportdienstverlener DHL.

9.6 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Google Pay
Als u de betaalmethode 'Google Pay' van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google') kiest, wordt de betaling verwerkt via de “Google Pay” applicatie op uw toestel met minimaal Android 4.4 (“KitKat”) bediend mobiel apparaat met een NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is opgeslagen bij Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv.B. PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay van meer dan € 25,- goed te keuren, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de verificatiemaatregel die is ingesteld (bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven, samen met de gegevens over uw bestelling doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek transactienummer naar de oorspronkelijke website, die wordt gebruikt om een ​​uitgevoerde betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay opgeslagen betaalmethoden, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek, geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google uitsluitend op als tussenpersoon om het betalingsproces af te handelen. De transactie vindt uitsluitend plaats tussen de gebruiker en de bronwebsite door afschrijving van de bij Google Pay opgeslagen betaalmethode.
Indien tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG
Google behoudt zich het recht voor om voor elke via Google Pay uitgevoerde transactie bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten door de verkoper, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van respectievelijk de verkoper en de koper. . de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met Art. 6 lid.1 verlicht. f AVG op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, verificatie van transactiegegevens en optimalisatie en functionaliteitsonderhoud van de Google Pay-service.
Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte procesgegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen wanneer u andere Google-diensten gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- Klarna
Als u een Klarna-betaalservice selecteert, vindt de betalingsverwerking plaats via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling gebruikt ( bijv. B Factuurbedrag, artikel, leveringswijze) worden ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontrole aan Klarna doorgegeven, op voorwaarde dat u hiermee akkoord gaat in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a DSGVO hebben uitdrukkelijk ingestemd als onderdeel van het bestelproces. Hier kunt u zien aan welke kredietbureaus uw gegevens mogen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een ​​afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna mag echter blijven U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsregels voor getroffenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor de getroffenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal ( Europa) als onderdeel van de betalingsverwerking. S.ARl en Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG wordt doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode moet worden aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter blijven bestaan U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- Shopify Payments
We gebruiken de betalingsdienstaanbieder "Shopify Payments", 3e verdieping, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u kiest voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder Shopify Payments, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, indien van toepassing) sturen . Creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van het verwerken van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming over Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy
- SOFORT
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling zullen sturen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Stripe
Als u een betaalmethode van de betalingsdienstaanbieder Stripe kiest, wordt de betaling uitgevoerd verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, indien van toepassing) sturen . Creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe kunt u vinden op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundige en statistische procedures om het legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van de gebruiker te beschermen. Stripe kan de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en ontvangen als onderdeel van de betalingsverwerking doorgeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan gebruikers zal bekendmaken. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen over het recht om de geselecteerde betalingsmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de daartoe aangewezen kredietbureaus.
Stripe kan echter blijven bestaan U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

10) Neem contact met ons op voor een beoordelingsherinnering

Beoordelingsherinnering door Loox
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk toestemming geeft conform art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG, zullen wij uw e-mailadres en, indien van toepassing, doorgeven. eerder verzamelde klantgegevens verder te zetten in de Loox-beoordelingstool, een dienst van Loox Online Ltd., Rehov Har Sinai 2, 6581602 Tel Aviv-Yafo, Israël (“Loox”) om u per e-mail een beoordelingsherinnering te sturen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar het beoordelingsplatform.
Voor de overdracht van gegevens naar Loox in Israël wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
Met Loox hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Loox verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Dit contract kunt u hier inzien: https://loox.io/legal/data_processing_addendum.pdf
Meer informatie over de gegevensbescherming van Loox vindt u op https://loox.io/legal/privacy_policy_merchants.pdf

11) Onlinemarketing

11.1 Facebook-pixel voor het creëren van aangepaste doelgroepen met uitgebreide gegevensvergelijking (met cookie-toestemmingstool)
Binnen ons online aanbod worden de zogenaamde “Facebook Pixel” van het sociale netwerk Facebook wordt gebruikt in de uitgebreide gegevensvergelijkingsmodus, die wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).
Als een gebruiker op basis van zijn uitdrukkelijke toestemming klikt op een door ons op Facebook geplaatste advertentie, wordt er door Facebook Pixel een toevoeging aan de URL van onze gelinkte pagina toegevoegd. Na omleiding wordt deze URL-parameter vervolgens via een cookie, die onze gekoppelde pagina zelf instelt, in de browser van de gebruiker geschreven. Bovendien registreert deze cookie specifieke klantgegevens, zoals het e-mailadres, dat we op onze website verzamelen, gekoppeld aan de Facebook-advertentie, tijdens processen zoals aankopen, accountaanmeldingen of registraties (uitgebreide gegevensvergelijking). De cookie wordt vervolgens door Facebook Pixel uitgelezen en zorgt ervoor dat de gegevens, inclusief specifieke klantgegevens, naar Facebook kunnen worden doorgestuurd.
Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking kan Facebook bezoekers van ons onlineaanbod identificeren als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties"). Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons onlineaanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv.B. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zgn "Aangepaste doelgroepen"). Met behulp van de Facebook-pixel met uitgebreide gegevensvergelijking willen we er bovendien voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet hinderlijk overkomen. Hierdoor kunnen wij de effectiviteit van Facebook-advertenties verder evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, door na te gaan of gebruikers naar onze website zijn doorgestuurd nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "Conversie"). Vergeleken met de standaardversie van Facebook Pixel helpt de uitgebreide functie voor het matchen van gegevens ons om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes beter te meten door meer toegeschreven conversies te registreren.
Alle verzonden gegevens worden door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Met de gegevens kunnen Facebook en haar partners advertenties op en buiten Facebook plaatsen.
Deze verwerkingen vinden alleen plaats als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG
Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar. Bent u jonger, dan vragen wij u om toestemming te vragen aan uw voogden.
De door Facebook gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen; dit kan ook worden verzonden naar de servers van Meta Platforms Inc. kom naar de VS. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, verwijdert u het vinkje naast de instelling “Facebook Pixel” in de “Cookie Consent Tool” die op de website is geïntegreerd.

11.2 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentieservice van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde Cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde “Webbakens” (kleine onzichtbare grafische afbeeldingen), die kunnen worden gebruikt om eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de website, vast te leggen, te verzamelen en te evalueren.

De door de cookie en/of webbaken gegenereerde informatie (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Dit kan ook resulteren in een overdracht naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.

Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het in het kader van Google AdSense door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie kan aan derden worden overgedragen indien dit wettelijk verplicht is en/of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

Details over de verwerking geïnitieerd door Google AdSense en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG voor gerichte reclame gericht op de gebruiker door reclame te maken voor derden, wier advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Deze verwerking dient ook ons ​​financiële belang bij het benutten van het economische potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde advertentie-inhoud van derden weer te geven.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent deactiveren door ze te voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

11.3 Gebruik van partnerprogramma's

- Goaffpro Partner Network
Wij zijn lid van het partnernetwerk van Goaffpro, een dienst van Oxybit Enterprises Pvt Ltd, 16, Sector 20, Part 1, HUDA, Sirsa, Haryana -125055, India (“Goaffpro” ). In dit kader hebben wij op sites van aangesloten partners advertenties als links geplaatst die naar aanbiedingen op onze website leiden. Goaffpro maakt gebruik van cookies die doorgaans op de partnersite worden geplaatst en waarvoor wij volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming daarom niet verantwoordelijk zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen om de oorsprong van transacties te identificeren (bijv.B. “Verkoopleads”) die via dergelijke links zijn gegenereerd. Goaffpro kan onder meer herkennen dat u op de partnerlink heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd. Deze informatie is nodig om betalingen tussen ons en Goaffpro te verwerken. Als de informatie ook persoonlijke gegevens bevat, wordt de beschreven verwerking uitgevoerd op basis van ons legitieme financiële belang bij het verwerken van commissiebetalingen met Goaffpro in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG Als Goaffpro persoonlijke gegevens verzamelt, zegt het bedrijf dat deze uitsluitend op servers in Falkenstein, Duitsland, zullen worden verwerkt.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Goaffpro vindt u op https://goaffpro.com/privacy
Als u de evaluatie van gebruikersgedrag via cookies wilt blokkeren, kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld over het instellen van cookies en individueel beslissen of u deze wilt accepteren of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten.

12) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google" ). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen; eventueel ook naar de servers van Google LLC. kom naar de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en elke directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC verzonden.uitgezonden in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt een speciale functie mogelijk, genaamd “demografische kenmerken”, evenals het creëren van statistieken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde targeting van marketingmaatregelen. Gegevens die zijn verzameld op basis van ‘demografische kenmerken’ kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de door Google Analytics geïnitieerde verwerking en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het instellen van Google Analytics-cookies hiervoor doel Het uitlezen van informatie op het gebruikte apparaat vindt alleen plaats als u ons hiervan op de hoogte stelt in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG heeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS maakt Google gebruik van zogenaamde Standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus in de VS te garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

13) Retargeting/remarketing/aanbevelingsadvertenties

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waardoor automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG
Eventuele verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u er met Google mee akkoord bent gegaan dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren bekijk deze op de web. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Details over de verwerking geïnitieerd door Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door U kunt de onder de volgende link beschikbare Google-browserplug-in downloaden en installeren:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de gegevensbeschermingsregels met betrekking tot adverteren en Google kunt u hier bekijken: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de “cookie-toestemmingstool” die op de website wordt aangeboden, of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Pinterest retargeting pixel
Deze website bevat een pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”) geïntegreerd. Met behulp van de pixel kan informatie over het surfgedrag van websitebezoekers in gepseudonimiseerde vorm worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Als er ook persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG De informatie kan voor de gebruiker worden geïdentificeerd met behulp van andere informatie die door Pinterest wordt verstrekt, b.v.B. opgeslagen over de gebruiker vanwege het bezit van een account op het sociale netwerk “Pinterest”. Pinterest maakt gebruik van een algoritme om het surfgedrag te analyseren en kan vervolgens gerichte productaanbevelingen als gepersonaliseerde reclamebanners op het Pinterest-account van de gebruiker weergeven. Pinterest kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest via andere websites en/of in verband met het gebruik van het sociale netwerk “Pinterest” heeft verzameld en zo gepseudonimiseerde gebruiksprofielen creëren. In geen geval kan de verzamelde informatie worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door pixeltracking te deactiveren in de op deze website geïntegreerde “Cookie Consent Tool”.
Indien nodig kunnen de via de pixel verzamelde gegevens naar de servers van Pinterest Inc. worden gestuurd. uitgezonden in de VS. Meer informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Conversies bijhouden van Pinterest-tags
Deze website maakt gebruik van de 'Pinterest Tag'-technologie voor het bijhouden van conversies van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”).
Als je via een pin op Pinterest op onze website bent gekomen, plaatsen wij een cookie op je computer die samenwerkt met een “tag” die eveneens is geïmplementeerd in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen Deze cookies vervallen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als de gebruiker vanaf een pin op Pinterest naar pagina's van deze website wordt doorgestuurd en de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde vooraf door ons gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijv.B. voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, bekeken productpagina’s). Bij het uitvoeren van een dergelijke actie stuurt uw browser via de Pinterest-tag een HTTP-verzoek van de cookie naar de server van Pinterest, die bepaalde informatie over de actie verstrekt (waaronder:A Type actie, tijd, browsertype van het apparaat).
Door deze overdracht kan Pinterest statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website nadat het is doorverwezen vanaf een Pinterest-pin, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.
Indien persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Pinterest en het koopgedrag van gebruikers en dient zo om ons online aanbod te optimaliseren.
We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Pinterest-tag-conversie-tracking-cookie via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Als alternatief kunt u de deactiveringspagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
gebruiken om te controleren of Microsoft-advertentiecookies in uw browser zijn ingesteld en deze te deactiveren.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Pinterest vindt u op het volgende internetadres: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

14) Gereedschappen en diversen

GDPR Compliance Pro
Deze website maakt gebruik van de cookie-toestemmingstool “GDPR Compliance Pro” van Teapot Creative, Bowdens Farm, The Courtyard TA10 0BP, Verenigd Koninkrijk, om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies waarvoor toestemming vereist is en op cookies gebaseerde toepassingen .
Door een overeenkomstige JavaScript-code te integreren, krijgen gebruikers bij toegang tot de pagina een banner te zien, waarin toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vakje aan te vinken. De tool blokkeert de instelling van alle cookies waarvoor toestemming nodig is totdat de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst als er toestemming is gegeven.
Om ervoor te zorgen dat de cookie-toestemmingstool duidelijk paginaweergaven aan individuele gebruikers kan toewijzen en de door de gebruiker gemaakte toestemmingsinstellingen voor een sessieduur individueel kan registreren, loggen en opslaan, wordt bepaalde gebruikersinformatie (inclusief het IP-adres) opgeslagen wanneer onze website wordt bezocht toegankelijk via het adres van de cookie-toestemmingstool) wordt verzameld, verzonden naar Teapot Creative-servers en daar opgeslagen.
Deze gegevensverwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG op basis van ons legitieme belang bij juridisch conform, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een juridisch conform ontwerp van onze website.
Een verdere wettelijke basis voor de beschreven gegevensverwerking is Art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG Als verantwoordelijken zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van cookies die technisch niet noodzakelijk zijn, afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.
Voor meer informatie over het gebruik van data door Teapot Creative, zie https://www.teapotcreative.co.uk/legal-policies/privacy-policy/

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke persoon met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met verwijzing naar de wettelijke basis die wordt vermeld voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met Art. 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met Art. 16 AVG;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 AVG;
 • Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met Art. 20 AVG;
 • Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 lid. 3 AVG;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met Art. 77 AVG.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ COMPLEXE REDENEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE bescherming verdienen, die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN, VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

16) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien relevant - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv.B. handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden opgeslagen in het kader van rechtstransacties of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met juridische transacties op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid. 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid. 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.