14 dagen omruilbeleid | gemakkelijke uitwisseling

Uw winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg.

Bekijk deze collectie.

Annuleringsbeleid en annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Imanuel Herz, Mountain-Movers, Abzweig Zabeltitz 1, 01561 Großenhain, Duitsland, Tel.: 015147870421, e-mail: kontakt@mountain-movers.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B een brief verzonden per post of e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere bezorgmethode heeft gekozen dan die door ons wordt aangeboden, en de goedkoopste standaardlevering hebt gekozen) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij mogen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of vaststelling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als de verzegeling na levering is verwijderd.

Aangesloten/gefinancierde aanbiedingen

Als u dit contract financiert met een lening en deze later herroept, bent u niet langer gebonden aan de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Hiervan mag met name worden uitgegaan als wij tevens uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking. Als wij de lening al hebben ontvangen wanneer de herroeping ingaat of wanneer de goederen worden geretourneerd, neemt uw kredietverstrekker onze rechten en plichten uit het gefinancierde contract jegens u over met betrekking tot de juridische gevolgen van de herroeping of retournering. Dit laatste is niet van toepassing indien onderhavig contract de aankoop van financiële instrumenten (bv.B van effecten, vreemde valuta of derivaten). Wilt u een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en zeg ook de leenovereenkomst op als u ook een herroepingsrecht heeft.

Algemene informatie

1) Vermijd schade en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen alstublieft in de originele verpakking, met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen, naar ons terug. Gebruik indien nodig beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.
2) Stuur de goederen niet franco naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde cijfers 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Annuleringsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Retourformulier

Aan

Mountain-Movers
Zabeltitz 1 knooppunt
01561 Großenhain
Duitsland
E-mail: kontakt@mountain-movers.de