afdruk

Helaas zijn wij momenteel telefonisch niet bereikbaar.
We proberen binnen 24 uur per e-mail contact met u op te nemen.
Btw-identificatienummer volgens § 27 a btw-wet: DE326524052
Platform van de EU-commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr
We zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.