Annuleringsvoorwaarden & retourbon

Instructies voor herroeping & herroepingsformulier

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Imanuel Herz, Mountain-Movers, Abzweig Zabeltitz 1, 01561 Grossenhain, Duitsland, Tel.: 015147870421, e-mail: kontakt@mountain-movers.de) een duidelijke verklaring sturen ( bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u crediteren met alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan door ons wordt aangeboden, de goedkoopste heeft gekozen standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitsluiting of voortijdig verlopen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering als hun verzegeling na levering werd verwijderd.

Gerelateerde/gefinancierde deals

Als u dit contract financiert met een lening en later herroept, bent u niet meer gebonden aan het leningcontract, op voorwaarde dat beide contracten een economische eenheid vormen. Dit geldt met name als wij tegelijkertijd uw geldverstrekker zijn of als uw geldverstrekker bij de financiering gebruik maakt van onze medewerking.Als wij de lening al hebben ontvangen op het moment dat de herroeping of de teruggave van de goederen ingaat, zal uw geldschieter onze rechten en verplichtingen uit het gefinancierde contract jegens u aangaan met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of de teruggave. laatstgenoemde is niet van toepassing indien de huidige Het voorwerp van het contract is de verwerving van financiële instrumenten (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Als u een contractuele verbintenis zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leenovereenkomst als u ook een herroepingsrecht heeft.

Algemene opmerkingen

1) Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming te bieden tegen transportschade.
2) Stuur de goederen alstublieft niet terug naar ons vrachtafhaal.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde nummers 1 -2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Herroepingsformulier

Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Retourformulier

Naar

Mountain-Movers
Knooppunt Zabeltitz 1
01561 Grossenhain
Duitsland
E-Mail: kontakt@mountain-movers.de

.